"Když chcete, naučíte se cokoli."

 

Klára Ubryová

Klára je zkušená lektorka angličtiny, která učí v komerční sféře již 15 let. Vyučuje především ve firemních kurzech a má dlouholeté zkušenosti s individuálními a skupinovými kurzy.

Studenti její výuku velmi oceňují a proto zůstávají v jejích kurzech léta. Díky své praxi dokáže naučit kohokoli cokoli – od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty a přizpůsobí obsah hodiny tak, aby pro ně byl co nejefektivnější a nejpřínosnější.

Lektorka

Má zkušenosti s vedením týmu lektorů a organizací firemní jazykové výuky, kurzů pro veřejnost, pomaturitního studia apod.

Věnuje se také mentoringu v oblasti jazykového vzdělávání pro lektory, jazykové školy, firmy i instituce

Workshopy, praxe, spolupráce:

Methodological training of teachers, methodologists and trainers

Methodology in practice ( AMATE/British Council)

TKT ( Teaching Knowledge Test) Trainer Development Course/Vzdělávání metodiků a školitelů ( AMATE/Britsh Council) 

Methodological workshops,conferences ( AEDUCA, ACERT,AMATE,British Council, SGUN....)

University of Cambridge – příprava na mezinárodní zkoušky

Cambridge Assessment English

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

AJŠ - Asociace jazykových škol

ACERT - Asociace certifikovaných jazykových škol

The British Council

Oxford University Press

Cambridge University Press, Pearson, Macmillan

etc.

Mentorka v oblasti jazykového vzdělávání

Klára v současné době píše blogové články a texty pro komerční subjekty a také dva svoje osobní blogy - Na vlně první republiky a Z deníku paní učitelky, který čerpá z její dlouholeté praxe lektorky angličtiny.

Miluje taky dobré jídlo, knihy, kavárny, etiketu, britskou královskou rodinu, filmy, moderní kaligrafii, inspirativní osobnosti, Českou republiku a asi tak milión dalších věcí.... 

Blogerka

Neváhejte nás  kontaktovat

ubryovaklara@gmail.com

 +420 739 531 173