Workshopy pro jazykové školy

- online i u vás

 

Pro jazykové školy nabízím v současné době tyto typy workshopů a webinářů

webinář

( online školení pro tým až 70 lektorů )

V případě zájmu o jiné téma se můžeme individuálně domluvit, pozměnit téma, délku webináře/workshopu.

→ začneme kdykoli dle dohody a vašich možností

→ využiji váš čas na maximum a co nejefektivněji

 

živý workshop ve vaší jazykové škole

 → oba formáty  jsou určené lektorům všech cizích jazyků

 

→ jazykem webinářů/workshopů je čeština

 

→ obvyklá délka webináře/workshopu:

90 min. + 30 min na individuální dotazy

Aktuální témata workshopů a webinářů pro lektory jazykových škol

→ Jak zvládnout hodiny s arogantním ředitelem zeměkoule?

Obsah workshopu/webináře:

 • jak zvládnout různé typy studentů ( i studenta, který příliš nespolupracuje a odmítá navrženou práci, který je příliš nesmělý, který příliš mluví na úkor skupiny, který ruší ve skupinové výuce apod)
 • jak zvládnout studenta, který je arogantní a nepříjemný směrem k lektorovi
 • jak postavit hodiny pro velkou skupinu ( např. pomaturitní studium )
 • jak přizpůsobit hodinu typu studenta/studentů
 • o čem se v hodinách nemluví a co se v hodinách nedělá
 • prostor pro individuální dotazy

Bonus: můj osobní příběh - poučení z mých nejvýraznějších výzev v hodinách angličtiny

→ Jak udělat z dobrého lektora cizích jazyků lektora skvělého a vyhledávaného?

Obsah workshopu/webináře:

 • proč nestačí být dobrý lektor a jakou kvalitu hledáte?
 • je kvalifikace zásadní a jaká?
 • jak dlouhá praxe ve výuce je zásadní, pokud vůbec?
 • kdo je váš klient?
 • Vy jste Vaše značka
 • nastavte si pravidla
 • prostor pro individuální dotazy

Bonus: můj osobní příběh - jak jsem se naučila sama anglicky a německy a stala se lektorem

→ Jak naučit každého studenta Present Perfect? ( pro lektory AJ)?

Obsah workshopu/webináře:

 • postupy, strategie a příklady
 • jak vysvětlit jednoduše základní princip tohoto času pro začátečníka, mírně pokročilého i pokročilého studenta
 • jak si udělat dlouhodobý efektivní plán u mírně a středně pokročilých studentů
 • příklady s použitím přítomných a minulých časů a jak je integrovat do každé hodiny
 • prostor pro individuální dotazy

Neváhejte mně kontaktovat

ubryovaklara@gmail.com

+420 739 531 173